Børnehuset Drivhuset
 

International profil

I børnehaven har vi valgt at vi taler både engelsk og dansk i det daglige, i det vi har engelsktalende børn er det blevet naturligt for børnene at fx morgensamlingen foregår på de 2 sprog. Der synges engelske sange og læses indimellem engelske bøger. vi har tidligere haft en seperat engelsksproget gruppe, men hvis børnene skulle videre til dansk folkeskole var det vigtigt at styrke det danske sprog. Derfor arbejder vi nu med en mere inkluderende model hvor alle børn i børnehaven får kendskab til både dansk og engelsk.