International profil

Vi er i Drivhuset beriget med at have mange forskellige nationaliteter og oplever det som lærerigt for børnene at være i dette mangfoldige miljø.

Det betyder at vi ofte modtager børn som kommer uden dansk sprog, vi arbejder her med pictogrammer, babytegn og tydeligt kropssprog for at guide barnet bedst muligt i starten.

De fleste børn lærer hurtigt mange danske ord, ved at lege med de andre børn.

Vi arbejder med en rimelig stram struktur for at skabe genkendelighed for børnene.

Vi tænker børnenes baggrund med i vores pædagogiske praksis, når det er naturligt fx at andre børn hører om børnehaver i andre lande. Fejrer andre traditioner knyttet til andre lande osv.

Børnehuset har i en periode haft et engelsk sproget projekt. Vi har erfaret at for at skabe bedst mulig inklusion og et fælles sprogfundament foregår børnenes læringsmiljø på dansk.