Børnehuset Drivhuset
 

Åbningstider

Drivhusets lukkedage i 2019

 

Lukkedagene giver personalet mulighed for at afvikle optjent afspadsering og holde feriefridage, uden det påvirker pædagogisk praksis.

I følge aftale med Lyngby-Taarbæk kommune og Drivhusets bestyrelse er de 5 årlige lukkedage planlagt som følgende dage i 2019:

fredag d. 31/5 som er dagen efter Kr. Himmelfartsdag

Dagene mellem jul og nytår d. 27/12 og 20/12-19

Derudover alle andre helligdage.

Vi gør opmærksom på at vi holder lukket dagen efter nytårsaften onsdag d. 2/1-2020

 

 
Alle andre helligdage