Børnehuset Drivhuset
 

Åbningstider

Drivhusets lukkedage i 2018

 

Lukkedagene giver personalet mulighed for at afvikle optjent afspadsering og holde feriefridage, uden det påvirker pædagogisk praksis.

I følge aftale med Lyngby-Taarbæk kommune og Drivhusets bestyrelse er de 5 årlige lukkedage planlagt som følgende dage i 2018:

Onsdag d. 28/3-18 som er dagen inden skærtorsdag

Fredag d. 11/5-18 som er dagen efter Kr. Himmelfartsdag

Mandag d. 4/6-18 som er dagen inden Grundlovsdag.

Dagene mellem jul og nytår d. 27/12 og 28/12-18

Derudover alle andre helligdage.

Vi gør opmærksom på at vi holder lukket dagen efter nytårsaften onsdag d. 2/1-2019

 

 
Alle andre helligdage