Hverdagslivet i børnehuset Drivhuset

Hverdagslivet i Drivhuset er det læringsmiljø, hvor børnene udvikler sig.

Pædagogikken er den mangfoldighed af muligheder, der opstår i de daglige gøremål, spontane og planlagte aktiviteter, leg og udeliv.

Samværet mellem børn og voksne bygger på respekt, anerkendelse, omsorg og nærvær.

I Drivhuset arbejder vi med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner med mangfoldige pædagogiske temaer, for stimulation og læring af sproget, kulturelle udtryksformer, krop og bevægelse, sociale kompetencer, alsidig personlig udvikling og natur og naturfænomener. (Den styrkede læreplan er under udarbejdelse).

Vores daglige struktur i børnehaven er bygget op omkring 3 aldersopdelte grupper, 3 formiddagdage om ugen.

Vuggestuegrupperne arbejder ligeledes pædagogisk med aktiviteter 3 dage om ugen. Fx krop og bevægelse, turdag og bagedag. Vi har indimellem aktiviteter på tværs af grupperne, hvor vi aldersopdeler børnene for bedst muligt at tilgodese børnenes udviklingstrin.