Traditioner og årstider

I Børnehuset Drivhuset vægter vi traditioner og årstider højt.

Vi inddrager på alsidige måder årstider og traditioner omkring påske, fastelavn, Sankthans og jul i vores pædagogiske arbejde med børnene. Vi holder sommerfest med børn og forældre, og høstfest med børnene. 

Derudover har vi mange forskellige traditioner fx flere årlige teaterture, ture til Skovhuset, bedsteforældredage, Drivhusets fødselsdag osv. Ligeledes er det en tradition for os at så, og høste egne grøntsager.

Du kan under fanebladet læreplan læse mere om værdigrundlaget for dette i bilaget: "kultur og kulturelle udtryksformer".