Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet er en meget vigtig del af mange gode og udviklende år for børnene i Drivhuset. Det handler i høj grad om,  at blive afklarede omkring,  hvilke forventninger vi har til hinanden, og have en respektfuld dialog om vores indimellem forskellige perspektiver.

Vi inviterer til en samtale 1. gang ca. 3 måneder efter barnet er startet.

Vi holder løbende samtaler når der er behov for det, og har årlige forældresamtaler.

Det vigtigste i forældresamarbejdet er dog den daglige kontakt, hvor vi kan dele oplevelser, glæder og bekymringer om jeres barns trivsel.

For det gode forældresamarbejde, forventer vi deltagelse i forældremøder, div. arrangementer og almindelig interesse for barnets liv i Drivhuset.